De Voorste Stroom naar duurzame productiviteit

Het project ‘De Voorste Stroom naar duurzame productiviteit’ wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met het project ‘De Voorste Stroom naar duurzame productiviteit’ wil de onderneming een duurzame toekomstbestendige positie in binnen- en buitenland innemen op basis van optimale inzetbaarheid van eigen en externe werknemers met tevens oog voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens wordt de borging van vakmanschap binnen de onderneming vorm gegeven en het arbeidsproces wordt zodanig ingericht dat duurzame inzetbaarheid medewerkers (ook van oudere medewerkers) een vanzelfsprekende doelstelling is en blijft.

Related Posts